Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Gasolkamin

Tändning

1 Öppna ventilen på kärlet, ska peka i gasens riktining.

Starta och välja temperatur


  1. Vredet till höger ska stå på START.
  2. Tryck ner vredet.
  3. Efter ca.10 s tänd kaminen genom att trycka hårt nedåt på den röda knappen så att det ”smäller” till.
  4. Släpp upp vredet. Mittzonen samt den lilla lågan i mitten ska nu vara tända. Om inte börja om på punkt 3.
  5. Vrid vredet åt höger (nedtryckt i början sen utan nedtryckning) tills vredet ”hakar” fast vid första markeringen.
  6. Behövs mer värme tänds även zon två genom att vrida vredet åt höger tills det hakar i vid nästa markering För max värme tänds även zon tre genom att vrida vredet till tredje markeringen.

Avstängning av kaminen:

  1. Vrid vredet till START
  2. Stäng gasflaskan

OBS! Kaminen får inte flyttas när den är tänd och ska placeras så att den riktas mot öppen yta i rummet. En bra placering är mellan dörrarna till kök och lilla sovrummet. Den får aldrig riktas mot t.ex. soffa eller stolar! Håll brännbara föremål borta. Var försiktig då delar av kaminen blir mycket varma. Håll barn borta från kaminen.