Torreveija med omnejd

Har ett mikroklimat, regnen kommer sällan och är ofta kortvariga, men kan vara rikliga. Närheten till de två saltlaguneran inverkar gynnsamt och mildrar häftiga regn.

Solskensdagar dominerar större delen av året, även under januari-februari som är de kallaste månaderna. 

Torrevieja har av Världshälsoorganisationen WHO utsetts till en av jorden mest hälsosamma platser tillsammans med Miami och Florida, att bo och leva på.

Spansk väderinformation
AEMET Information har utarbetats av Meteorological Agency. 
Ministeriet för jordbruk, livsmedel och miljö.

320 soldagar - hur varmt är det under året?

De flesta som åker till Spanien gör det för att uppleva det behagliga klimatet.


Medeltemperatur

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
  11 13 13 15 18 23 26 28 27 22 16 11
 
 Månad Dagstemperatur    Vattentemperatur    
Jan 16° 15°
Feb 17° 14°
Mar 19° 14°
Apr 20° 16°
Maj 23° 18°
Jun 27° 21°
Jul 30° 24°
Aug 30° 26°
Sep 28° 24°
Okt 24° 22°
Nov 20° 19°
Dec 17° 16°