Hus no 5

Här har vi gjort en skiss över ytorna i huset.