Vad är smart-TV?

Vi har smart-TV i husen. Det är en tv som är kopplad till internet och som får flera funktioner som man har på sin dator. Du kan surfa, spela musik och spel, komma åt dina sociala medier som facebook m fl. På smart-TV finns redan ett antal internetkanaler installerade som Aftonbladet.se m fl

VPN

En teknik för att skapa en säker förbindelse eller "tunnel" mellan två punkter. VPN kan också användas för att maskera IP–adressen, till exempel för att kunna surfa anonymt på webben eller att få tillgång till områdesrestriktiva tjänster, såsom internet TV.

DVD

I hus 5 finns det även en DVD spelare + några filmer.